Báo TQ : Hệ thống "bốn toa xe" của Việt Nam sẽ được khôi phục

 Hệ thống "bốn toa xe" của Việt Nam sẽ được khôi phục, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045

Ngày 31/01/2021, phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức, với 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới được bầu (trong đó có 20 ủy viên dự khuyết) và Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử lần thứ ba. Ngày 15/3/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xác định nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc hiện đang làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nghỉ hưu.Nguyễn Phú Trọng

hệ thống hiện tại của Việt Nam

Là một quốc gia có hệ thống xã hội chủ nghĩa, Đảng Cầm quyền Việt Nam được dẫn dương theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, và là đảng chính trị hợp pháp duy nhất của Việt Nam. Về cơ cấu nhân khẩu học, Việt Nam cũng là một quốc gia có tính toàn diện dân tộc cao như nước ta. Dân tộc chính của họ là người Kinh, với 53 dân tộc thiểu số khác nhau.

Đồng thời, mọi người đều biết Việt Nam cũng là một nước đang phát triển, kinh tế đã thực hiện cải cách và mở cửa vào năm 1986, đưa ra yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hiện nay về cơ bản hình thành một mô hình phát triển chung với nền kinh tế nhà nước dẫn đầu và đa thành phần kinh tế. Do đó, Việt Nam và một số khía cạnh của sự tương đồng của chúng tôi vẫn còn rất cao, thường được gọi là "Trung Quốc nhỏ ở Đông Nam Á".

Bốn chiếc xe trong tương lai (bắt đầu từ thứ hai từ trái sang, Phạm Minh Chính, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ)

Tuy nhiên, Việt Nam ngày nay có những đặc điểm riêng trong quản lý nhà nước, chỉ đơn giản là tương tự như một hệ thống phân chia đa quyền. Cụ thể, lãnh đạo Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập để cùng lãnh đạo đất nước, trong đó có 4 tổng thư ký, Chủ tịch Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là lãnh đạo các nước chủ lực của Việt Nam, hình thành mô hình "bốn toa xe" (mất trong nhiệm kỳ Tổng thống Việt Nam vài năm trước, Nguyễn Phú Trọng kiêm hai vị trí, hiện là Việt Nam là mô hình "troika"

Nguyễn Xuân Phúc

Mô hình xe ngựa Việt Nam là do

Chúng ta nên biết rằng sự xuất hiện của hệ thống phân chia quyền lực ba quyền lực của Anh là để hạn chế sự xuất hiện của quyền lực của nhà vua, và rằng sự phân chia quyền lực cũng bảo tồn tốt hơn chế độ quân chủ lập hiến như một biểu Phần lớn là để ngăn chặn lạm dụng quyền lực, sự giao thoa giữa ba quyền lực và hội nhập vào sự phát triển kinh tế và văn hóa của đất nước ổn định, một hệ thống cũng ảnh hưởng đến Hoa Kỳ trong tương lai và hầu hết các nước phương Tây. Ngược lại, "bốn toa xe" của Việt Nam quản lý đất nước là mô hình kiểm tra và cân bằng lẫn nhau và phối hợp bắc-nam trong Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Ngân

Các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đến từ các vùng khác nhau của Việt Nam, đại diện cho ba vùng Bắc-Nam. Trong đó, cán bộ miền Bắc tập trung vào khu vực Hà Nội (trước năm 1975) là Tổng Thư ký Đảng Cộng sản Việt Nam, như Nguyễn Phú Trọng và Nông Đức Mạnh đều xuất thân từ Miền Bắc Việt Nam, chủ yếu là phối hợp toàn diện với Việt Nam, lãnh đạo Đảng (Cộng sản Việt Nam) chỉ huy súng (Quân đội Nhân dân Việt Nam). Chủ tịch Việt Nam đóng vai trò là nguyên thủ quốc gia nói chung là miền Trung và miền Nam Việt Nam, như Trần Đại Quang và những người khác xuất thân từ miền Trung Việt Nam.

Thủ tướng quản lý tương ứng của Chính phủ Việt Nam thường được lãnh đạo bởi các cán bộ miền Nam Việt Nam (miền Nam Việt Nam trước năm 1975), chẳng hạn như Nguyễn Xuân Phúc đến từ tỉnh Quảng Nam của Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng đến từ tỉnh Kim Y, miền Nam Việt Nam, thủ tướng Việt Nam có sự kiểm soát mạnh mẽ đối với định hướng phát triển kinh tế của đất nước Việt Nam椥

Thành phố Hồ Chí Minh

Sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam đã có lịch sử hàng trăm năm

Sự phân chia khu vực của Việt Nam rất phức tạp, phần lớn xuất phát từ các cuộc xung đột bắc-nam kéo dài trong thời nhà Minh và nhà Thanh (lần lượt trải qua sự cắt đứt của các lãnh chúa Lê Mạc, Trịnh Nguyễn của nhà Lê) và thực dân Pháp, những người thực dân Pháp đã thực dân Việt Nam trong gần một trăm năm, sẽ được chia thành ba phần.

Năm 1945, Hồ Chí Minh phát động cách mạng tháng Tám, thống nhất Việt Nam thành lập Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam, khi Pháp chiến thắng trong Thế chiến II một lần nữa khôi phục thực dân Việt Nam, khiến miền Nam Việt Nam một lần nữa thất bại, cuối cùng việt Nam bị chia cắt thành hai miền Bắc và Việt Nam. Vào thời điểm đó, Hồ Chí Minh và Việt Nam đã chiến tranh với Pháp và Hoa Kỳ, dẫn đến chiến tranh Việt Nam kéo dài gần 30 năm cho đến khi Việt Nam thống nhất vào năm 1975, nhưng khoảng cách giữa miền Bắc và miền Nam vẫn tồn tại và phát triển khác nhau.

Việt Nam

"Troika" đã giúp Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045

Việt Nam đã khôi phục lại "troika" chủ yếu để đảm bảo sự phát triển ổn định. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Việt Nam đã đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển thoát khỏi thu nhập trung bình thấp và tiến lên phía trước dọc theo con đường công nghiệp hiện đại vào năm 2030;

Lần này, cựu Thủ tướng phụ trách nền kinh tế việt Nam sẽ được bầu làm Chủ tịch Việt Nam lần đầu tiên, ứng cử viên chủ tịch việt Nam tiếp theo được tiết lộ là Thủ tướng Hiện tại Của Việt Nam Nguyễn Phúc Xuân, có thể nói là phá vỡ thói quen và nhiều tuyên bố rằng Việt Nam đặt nền kinh tế phát triển lên hàng đầu.

Hai trong số ba chiếc troika khác, Thủ tướng Việt Nam tiếp theo Phạm Minh Chính và ứng cử viên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tiếp theo Vương Đình Huệ đều là những quan chức phụ trách kinh tế, có thể nói Việt Nam trở lại tứ giác là để thực hiện nguyện vọng trở thành nước phát triển trong 100 năm xây dựng đất nước Việt Nam (2045)

Theo SoHu

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn