BIDV muốn mở ngân hàng con tại Myanmar ?

 Dù Myanmar đang trong thời điểm nhạy cảm về chính trị, HĐQT BIDV vẫn quyết tâm chuyển đổi chi nhánh đã hoạt động 10 năm tại đây thành ngân hàng con.

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hôm 12/3 của BIDV, một trong những nội dung đáng chú ý được lãnh đạo ngân hàng trình cổ đông thông qua là kế hoạch chuyển đổi Chi nhánh BIDV tại Yangon (Myanmar) thành ngân hàng con.Theo kế hoạch trình cổ đông, vốn điều lệ ngân hàng con sẽ là 100 triệu USD, tăng 15 triệu USD so với mức đầu tư hiện tại. Trong đó, ngân hàng con tại Myanmar này dự kiến đem về khoảng 1,5 triệu USD lợi nhuận trước thuế mỗi năm.
Tính đến cuối năm 2020, chi nhánh BIDV Yangon có tổng tài sản 120 triệu USD, vốn điều lệ 85 triệu USD, huy động vốn đạt 34 triệu USD, dư nợ cho vay đạt 23 triệu USD. Trong năm gần nhất, lợi nhuận trước thuế của chi nhánh này cũng đạt 1,62 triệu USD.
Chia sẻ về lý do muốn thành lập ngân hàng con tại Myanmar, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết bất chấp thời điểm nhạy cảm chính trị hiện tại, Myanmar vẫn là một thị trường cực kỳ tiềm năng với BIDV. Hiện tại và nhà băng này đã có mặt tại đây hơn 10 năm và hoạt động kinh doanh cũng bắt đầu có lãi.
Vị chủ tịch ngân hàng cho biết đây là thời điểm thuận lợi để chuyển đổi khi chính phủ Myanmar đang cho phép chuyển đổi chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành ngân hàng con.
“Trước đây, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Myanmar chỉ được tiếp cận khách hàng FDI, không được nhận tiền gửi bằng đồng bản tệ, mạng lưới chỉ có một, nhưng chuyển thành ngân hàng con sẽ mở ra một thị trường rất lớn", ông Tú nhấn mạnh.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn