Các Đối tác xuất nhập khẩu của Việt Nam Trong năm 2020

 Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 545 tỷ USD, quy mô lớn thứ hai khu vực sau Singapore. Trong đó, xuất khẩu gần 283 tỷ, nhập khẩu hơn 262 tỷ USD, thặng dư gần 20 tỷ USD.

Trung Quốc là đối tác xuất nhập khẩu lớn nhất, chiếm 24,4% tổng kim ngạch. Nhập siêu 35 tỷ USD, tương ướng với phần lớn nguyên vật liệu phục vụ gia tăng sản xuất hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu.
Mỹ là đối tác xuất nhập khẩu lớn thứ hai, chiếm 16,7% tổng kim ngạch. Đây là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam khi mang về mức xuất siêu song phương 63 tỷ USD (chỉ sau Trung Quốc và Đức). Với mức xuất siêu gấp 3 lần tiêu chuẩn giới hạn, thặng dư và mua ròng ngoại tệ trên 2% GDP, Mỹ ghi tên Việt Nam vào danh sách "thao túng tiền tệ" cùng với Thụy Sĩ. Nếu tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Mỹ để cân bằng mức xuất siêu dưới 20 tỷ USD thì sẽ được xóa tên khỏi "danh sách đen" kia .
Hàn Quốc là đối tác xuất nhập khẩu lớn thứ ba, chiếm 12,1% tổng kim ngạch. Kết quả này ảnh hưởng từ làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI) từ Hàn Quốc rót vào Việt Nam. Tính đến năm 2020, Hàn Quốc có 8938 dự án tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư lũy kế hơn 70,6 tỷ USD (tương đương 18,4% tổng vốn FDI lũy kế). Riêng Samsung đóng góp khoảng 1/5 kim ngạch xuất khẩu.
Bên cạnh đó, thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam đang được mở rộng sang EU, ASEAN, Nhật Bản và nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ khác. Hàng loạt các hiệp định thương mai tự do được ký kết, hứa hẹn tích lũy cho sự bùng nổ, bất chấp đại dịch toàn cầu.
Các Đối tác xuất nhập khẩu của Việt Nam Trong năm 2020 Các Đối tác xuất nhập khẩu của Việt Nam Trong năm 2020 Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 3 26, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}