Chính phủ Biden có thể thành công trong việc định hình lại ngoại giao Mỹ không?

 Gần đây, các phương tiện truyền thông Mỹ đã xuất bản một bài báo có tựa đề "Bidenism nên được định hình lại hơn là khôi phục lại chính sách Các tác giả tin rằng thế giới đã thay đổi rất nhiều so với những năm trước của chiến tranh lạnh Mỹ-Liên Hiệp Quốc, các phương tiện cũ đã trở nên khó khăn để đạt được mục tiêu của mình, và Biden phải áp dụng các chiến lược mới để định hình lại ngoại giao Mỹ.Chính phủ Biden có thể thành công trong việc định hình lại ngoại giao Mỹ không? Cần phải nói rằng chính phủ Biden có thể định hình lại ngoại giao Mỹ bằng cách làm bạn với "kẻ thù" của Trung Quốc và Nga.

Nếu sai lầm lớn nhất của Trump là chống lại thế giới, thì sai lầm lớn nhất của Biden là chống lại Trung Quốc và Nga, đồng thời đàn áp Trung Quốc và Nga.

Mỹ đã đủ để đối phó với "kẻ thù" của Nga, và Biden đã coi Trung Quốc và Nga là "kẻ thù" cùng một lúc, điều này chắc chắn là một sai lầm lớn.

Nó chắc chắn áp dụng cho ngoại giao, đặc biệt là đối với ngoại giao Mỹ bị phá vỡ bởi Trump, với nhiều bạn bè hơn và ít hơn kẻ thù.

Biden đã đúng khi tập hợp lại các đồng minh của mình xung quanh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để định hình lại ngoại giao Mỹ, Biden phải làm tốt mối quan hệ với Trung Quốc và Nga, tăng cường đoàn kết và hợp tác để đối phó với các vấn đề toàn cầu như dịch bệnh, khí hậu và chống khủng bố.

Đối đầu với bất kỳ quốc gia nào là không mong muốn, nó thậm chí còn không mong muốn để chống lại các cường quốc thế giới, trong khi nó đặc biệt không mong muốn để chống lại hai cường quốc thế giới, Trung Quốc và Nga. Biden, một chính trị gia giàu có của Mỹ, làm thế nào để làm cho mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc và Nga, làm thế nào để định hình lại ngoại giao Mỹ đòi hỏi trình độ và khả năng, đặc biệt là can đảm và trí tuệ.

theo sohu

Chính phủ Biden có thể thành công trong việc định hình lại ngoại giao Mỹ không? Chính phủ Biden có thể thành công trong việc định hình lại ngoại giao Mỹ không? Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 3 26, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}