Lần thứ 2 Việt Nam đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng bảo an liên hiệp quốc

 Trong tháng tư, Việt Nam sẽ lần thứ hai đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một trong những cuộc họp được Việt Nam chủ trì trong tháng tới sẽ bàn về vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hoà bình bền vững.

Ông Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, thông tin như vậy trong cuộc họp báo chiều 25/3.Ông Việt cho biết, chương trình hoạt động trong tháng 4 của Hội đồng Bảo an (HĐBA), sẽ tương đối bận rộn với gần 30 cuộc họp cấp đại sứ, xử lý 12 vấn đề của các khu vực trên thế giới.
Để thực hiện vai trò đó, Việt Nam sẽ hết sức nỗ lực tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, xử lý khác biệt giữa các nước thành viên, cố gắng duy trì đoàn kết, đồng thuận để giải quyết các vấn đề.
Lần thứ 2 Việt Nam đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng bảo an liên hiệp quốc Lần thứ 2 Việt Nam đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng bảo an liên hiệp quốc Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 3 26, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}