VÙNG ĐẤT KHOA BẢNG TRONG LỊCH SỬ NƯỚC TA

 VÙNG ĐẤT KHOA BẢNG TRONG LỊCH SỬ NƯỚC TA

Bắc Ninh là tỉnh có nhiều Trạng nguyên nhất Việt Nam: 16 trong tổng số 55 người. Riêng thôn Tam Sơn 2 người. Trong 845 năm khoa bảng (1075 – 1919) của xứ Kinh Bắc thì Bắc Ninh nổi tiếng là chiếc nôi khoa bảng. Trong Văn Miếu ở Bắc Ninh có 15 tấm bia đá, trong đó có 12 tấm “Kim bảng lưu phương” được dựng năm 1889 lưu danh 677 vị đại khoa quê vùng Kinh Bắc.
Tại Bắc Ninh thì nổi tiếng nhất là huyện Đông Ngàn. Theo thống kê sơ bộ của các sử sách cổ, huyện này có từ 130-138 vị đỗ đại khoa (chưa kể thời Nguyễn), gần ngang với số người đỗ đạt của Nghệ An và Thanh Hóa.


1. Lê Văn Thịnh (1075 - Người đứng đầu khoa thi đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
2. Nguyễn Quan Quang - Trạng nguyên đầu tiên (bắt đầu gọi là Trạng Nguyên)(1234) -Tam Sơn
3. Lý Đạo Tái (1272) - Tổ thứ ba (Huyền Quang) của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
4. Lưu Thúc Kiệm (1400).
5. Nguyễn Nghiêu Tư (1448) - Trạng Lợn, Lưỡng quốc Trạng nguyên.
6. Vũ Kiệt (1472).
7. Nguyễn Quang Bật (1484).
8. Nghiêm Hoản (1496).
9. Nguyễn Giản Thanh (1508) - Trạng Me.
10. Ngô Miễn Thiệu (1518) - Tam Sơn.
11. Hoàng Văn Tán (1523).
12. Nguyễn Lượng Thái (1553).
13. Phạm Quang Tiến (1565).
14. Vũ Giới (1577).
15. Nguyễn Xuân Chính (1637).
16. Nguyễn Đăng Đạo (1683) - Trạng Bịu, Lưỡng quốc Trạng nguyên.
Riêng Bảng nhãn, Thám hoa, Tiến sỹ có rất nhiều. Đặc biệt Làng Kim Đôi riêng họ Nguyễn đã có 18 vị (Theo Trạng nguyên, Bảng nhãn, thám hoa Việt Nam). Nhắc đến Bắc Ninh là mọi người nghĩ ngay đến địa danh nổi tiếng đã sản sinh: "Một giỏ ông Đồ, một bồ ông Cống, một đống ông Nghè, một bè Tiến sĩ, một bị Trạng nguyên, một thuyền Bảng nhãn". Làng Tam Sơn là làng duy nhất của cả nước có đủ (Trạng Nguyên, Bảng nhãn, Thám Hoa).
_____
Edit by Vietnam Projects Construction
📷 Vẻ đẹp Bắc Ninh
VÙNG ĐẤT KHOA BẢNG TRONG LỊCH SỬ NƯỚC TA VÙNG ĐẤT KHOA BẢNG TRONG LỊCH SỬ NƯỚC TA Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 3 11, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}