Đã biết ai là Chủ Tịch Nước nhiệm kỳ tiếp theo

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Như vậy, sau đồng chí Võ Chí Công thì đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành người con Quảng Nam thứ 2 đảm nhiệm vị trí Nguyên thủ Quốc gia của Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng là vị Chủ tịch nước đầu tiên từng nắm giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.
Đã biết ai là Chủ Tịch Nước nhiệm kỳ tiếp theo Đã biết ai là Chủ Tịch Nước nhiệm kỳ tiếp theo Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 4 05, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}