Đã Rõ bốn trụ cột lãnh đạo Việt Nam ta

 

Như vậy là 4 chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được kiện toàn, gồm:- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng: Ủy viên Bộ chính trị, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- Đồng chí Phạm Minh Chính: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- Đồng chí Vương Đình Huệ: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn