Lúc Hoạn Nạn thì Campuchia mới biết Việt Nam là anh em ?

 

Hơn 4 chục năm trước, dân tộc Campuchia đối diện sự tồn vong lớn nhất trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước này. Nhưng khi đó, một mình Việt Nam ra rả nói trên diễn đàn Liên Hợp Quốc nhưng chẳng mấy quốc gia lắng nghe.

Khi thể theo nguyện vọng của nhân dân Campuchia, Việt Nam lật đổ chế độ Pol Pot thì cũng là lúc cả thế giới quay lưng lại với Việt Nam, thậm chí đám diệt chủng đó trong suốt 10 năm vẫn ngồi chễm chệ tại Liên Hợp Quốc, vẫn được một vài quốc gia hô hấp nhân tạo đế nó sống hấp hối. Trong khi Việt Nam phải đánh đổi bằng khủng hoảng kinh tế vì cấm vận, bằng sự hi sinh của hàng vạn bộ đội. Khi cả thế giới làm ngơ trước sự tồn vong của dân tộc Campuchia, một mình Việt Nam giang tay ra giúp đỡ.
Hơn 4 chục năm sau, Campuchia đang gặp vô vàn khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và nước này đang mất dần khả năng kiểm soát tình hình. Nếu không có những sự hỗ trợ kịp thời thì rất có thể, tình hình dịch bệnh sẽ mất kiểm soát như tại Ấn Độ.

Với phương châm giúp bạn là giúp mình mà hơn 4 chục năm qua chúng ta không thay đổi, thì trước tình hình trên, hơn 800 máy thở, hơn 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang thiết bị y tế khác đã được phía Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp cho phía Campuchia.

Cùng với đó, các y bác sĩ Việt Nam, những người có kinh nghiệm nhất trong những đợt chống dịch tại Đà Nẵng, Hải Dương cũng đã sẵn sàng chi viện khi cần thiết.
Có ai đó sẽ trách rằng, một Campuchia bị chi phối về lợi ích, một Campuchia chưa biết sống trước sau thì trong khi nguồn lực chúng ta còn hạn hẹp, việc hỗ trợ trên có thật cần thiết không?
Nhưng con người Việt Nam là vậy, nhà hàng xóm cháy thì cũng như nhà mình cháy. Nếu một dân tộc để bụng mà hẹp hòi, thì đã không có một dân tộc khiến cả thế giới nể phục. Đã không có một dân tộc hết lần này đến lần khác thách thức sự xâm lược của các đế quốc trên thế giới, nhưng đuổi giặc chưa ra khỏi bờ cõi là chúng ta tính cầu hòa, an dân.
Khi sung sướng, vui vẻ thì lắm kẻ ở bên, nhưng khi khó khăn hoạn nan, quay đi quay lại vẫn chỉ có ông bạn hàng xóm Việt Nam vừa mới xé sổ hộ nghèo là vẫn đậm tình anh em mà thôi.
Lúc Hoạn Nạn thì Campuchia mới biết Việt Nam là anh em ? Lúc Hoạn Nạn thì Campuchia mới biết Việt Nam là anh em ? Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 4 30, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}