Ngày cuối cùng làm việc trên cương vị Chủ Tịch Nước của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Ngày 3 tháng 10 năm 2018, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử để là nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch nước sau khi Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Sau khi được Quốc hội khóa 14 bầu làm Chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, đồng chí trở thành người thứ ba trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ cả hai chức vụ đứng đầu Đảng Cộng sản và Nhà nước, sau Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường Chinh.
Dự kiến, ngày 2/4 Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, do đó ngày 1/4 sẽ là ngày làm việc trọn vẹn cuối cùng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị này.
Chia sẻ về thời gian đảm nhiệm vị trí Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói:
"Kể chi tiết ra thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước còn là Chủ tịch UB Quốc phòng và an ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang, là Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và đồng thời là đại biểu Quốc hội nên phải kiêm nhiệm nhiều việc. Vấn đề này cũng có ảnh hưởng tới công tác của Chủ tịch nước".
Trước Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, dù sức khỏe không được tốt, ông cũng đã cố gắng để công việc Chủ tịch nước không bị gián đoạn. Cụ thể, nhiều thời điểm, Chủ tịch nước đã ủy quyền cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hoặc phân chia, giao việc cho các cơ quan cùng hỗ trợ, thực hiện nhiệm vụ.
"Thời gian qua, kể cả lúc công việc dồn dập, khó khăn, như thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khi thiên tai, bão lũ dồn dập ập xuống các tỉnh miền Trung, chúng tôi cũng vẫn cố gắng thu xếp để đảm bảo thực hiện trọng trách" - người lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước chia sẻ.
Ông kể, "căng" nhất là thời điểm chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, khi "không biết bao nhiêu công việc" phải giải quyết cùng lúc, về xây dựng văn kiện, về công tác nhân sự, về cách thức tổ chức, làm việc của Đại hội…
"Nhưng rất may, các công việc sau chót đều thuận lợi, suôn sẻ. Không biết đây có phải là nhận định chủ quan không nhưng nhiều anh em cùng phản ánh với tôi, nêu nhận định, đánh giá như vậy" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát.
Ngày cuối cùng làm việc trên cương vị Chủ Tịch Nước của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngày cuối cùng làm việc trên cương vị Chủ Tịch Nước của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 4 01, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}