Ngày làm việc cuối cùng của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

 

Ở ngày làm việc thứ Năm (1-4), Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội và tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.
Cuối phiên làm việc ngày 1-4, dự kiến từ 16 giờ 30, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.
Đến ngày làm việc cuối tuần vào thứ Sáu (2-4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).
Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.
Chia sẻ về nhiệm kỳ của mình, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nói:“Có thể nói 5 năm qua, Chính phủ cũng đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất đáng tự hào như đánh giá của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đây là nhiệm kỳ Chính phủ rất thành công”.
“Có thể nói 5 năm qua như phát biểu của tôi trước Quốc hội, Chính phủ như một bàn tay có ngón ngắn, ngón dài nhưng đều ở trên một cổ tay, cùng đồng tâm hiệp lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ban xây dựng Đảng, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân dân đã giao phó”, Thủ tướng bày tỏ. “Có thể nói một Chính phủ thực thi pháp luật và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, một Chính phủ hướng về người dân, một Chính phủ đoàn kết thống nhất, lắng nghe, chia sẻ với hơi thở cuộc sống, một Chính phủ đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, một nhiệm kỳ mở ra không gian rộng lớn để phát triển trong thời gian tới về kinh tế xã hội và các mặt khác”.
“Cá nhân tôi luôn mong muốn lắng nghe ý kiến của các đồng chí về mọi vấn đề của xã hội, của đất nước, liên quan đến cuộc sống của người dân, liên quan đến vị trí, vị thế của Việt Nam tiến lên hùng cường trong một môi trường quốc tế đa chiều và hội nhập cao của nước ta”.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng giao trọng trách ứng cử chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Ngày làm việc cuối cùng của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc Ngày làm việc cuối cùng của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 4 01, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}