Báo Thái Than: Sản Xuất Thương Mại Thái Lan Đã Bị Việt Nam Đánh Bại, Bỏ Xa Không Thấy Bụi.

 Các bạn thân mến, mới đây, kênh truyền thông điện thử Thanse của Thái Lan, đã cho đăng tải một bài viết khá thú vị, liên quan đến hoạt động sản xuất thương mại của Việt Nam và Thái Lan với tiêu đề: Sản Xuất Thương Mại Thái Lan Bị Việt Nam Bỏ Xa Không Thấy Bụi Trong bài viết, tác giả đã dẫn giữ liệu báo cáo của Bộ Thương Mại Thái Lan, về hoạt động sản xuất thương mại của Thái Lan và Việt Nam, trong năm 2020, và 4 tháng đầu năm 2021, đồng thời đưa ra những so sánh giữa hai quốc gia, cả về tổng giá trị, và tốc độ tăng trưởng. 

Theo đó từ năm 2020, Việt Nam đã bắt đầu vượt qua Thái Lan, về hoạt động sản xuất Thương Mại, trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2020, đã vượt Thái Lan 109 tỷ USD, xuất khẩu vượt Thái Lan 51,8 tỷ USD, và nhập khẩu vượt Thái Lan 56,3 tỷ USD. Trong 4 tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất thương mại của Việt Nam tiếp tục tăng tưởng mạnh, với mức tăng trung bình đạt 30%, trong khi Thái Lan tăng trưởng trung bình khoảng 4%, vì vậy chỉ riêng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan gần 30 tỷ USD.Báo Thái Than: Sản Xuất Thương Mại Thái Lan Đã Bị Việt Nam Đánh Bại, Bỏ Xa Không Thấy Bụi. Báo Thái Than: Sản Xuất Thương Mại Thái Lan Đã Bị Việt Nam Đánh Bại, Bỏ Xa Không Thấy Bụi. Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 5 18, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}