Cờ vàng ba sọc đỏ ở đâu mà có?

 

Lá cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện hai lần trong lịch sử trước khi được dùng chính thức cho chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm sau năm 1954 tại miền Nam.
1/ Lần thứ nhất là vào năm 1890, sau khi vua Thành Thái lên ngôi.
Năm 1889, Thành Thái lên ngôi, chính quyền thực dân Pháp sau khi an vị nhà vua được 10 tuổi này liền cho thay cờ Vàng ba sọc đỏ làm cờ hiệu thay cho cờ Long Tinh Kỳ viền xanh lam, nền vàng, chấm tròn đỏ ở giữa có từ năm 1885 đến 1863 và Đại Nam Kỳ nền vàng cam bên trong có kí hiệu (không biết diễn tả sao có thể google Đại Nam Kỳ giai đoạn 1885-1890) từ năm 1885-1890.
Đến năm 1916, vua Duy Tân bị người Pháp phế truất thì lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng bị hạ luôn. Lần thứ nhất xuất hiện, cờ vàng ba sọc đỏ tồn tại 26 năm, từ 1890 đến 1916.
Ai đạo diễn cho sự xuất hiện của lá cờ giai đoạn này?

Thành Thái lên ngôi năm 1889 lúc 10 tuổi và bị phế lúc 18 tuổi. Vậy 1 đứa bé 10 tuổi đầu còn trốn dưới gầm giường thì đầu óc nào nghĩ ra được 1 lá cờ để làm biểu tượng cho sự thống nhất đất nước (nói theo ý nghĩa lá cờ). Ai mới thực sự là kẻ đạo diễn phía sau hậu trường này? Có 3 ý sau đây:
- Tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu đã viết trong Sự Hình Thành Phong Trào Quốc Gia Mới: Từ Trung Quân sang Ái Quốc: “Trước viễn ảnh rạn nứt khó tránh giữa chế độ Bảo hộ Pháp và Hội truyền giáo – đồng thời, để tạo áp lực với các viên chức “rối đạo” – các giáo sĩ tìm cách móc nối, ăn rễ vào Hoàng tộc và những phong trào kháng Pháp.....”
- Trong cuốn Những Bí Ẩn Lịch Sử ở Đàng Sau Cuộc Chiến Việt Nam Quyển I (Califfornia, 1990), tác giả Lữ Giang viết đại ý như sau: khi đưa Thành Thái lên ngôi, quyền hành thực tế nằm trong tay thực dân Pháp. Ngô Đình Khả, thân sinh Ngô Đình Diệm được cử làm Phụ Đạo (thầy dạy học) và Cố Vấn cho nhà vua. Đến 5 năm sau đó, Khả được cử là Tổng Quan Cấm Thành, trông coi mọi hoạt động của nhà vua, nhằm cung cấp mọi thông tin của vua cho người Pháp. NHƯNG Ngô Đình Khả hướng Thành Thái đi theo hướng khác.
- Ngô Đình Khả “được một cố đạo nhận làm con nuôi, gửi qua Pénang (Hạ Châu tức Mã Lai) sau bỏ tu làm thông ngôn cho Pháp leo lên đến chức Chánh Phòng Thông Sứ trong dinh Khâm Sứ Huế dưới thời Pierre Rheinart…”
Từ ba dẫn chứng trên, kết luận rõ ràng rằng, lá cờ vàng ba sọc đỏ được đưa ra không hoàn toàn nằm ở ý muốn chủ quan của ông vua mới 10 tuổi đầu mà đó là 1 vở kịch đạo diễn bởi bàn tay ma quái mà ngay cả thực dân Pháp cũng chỉ là con cờ, đó là Vatican.
2/ Lần thứ 2 là vào ngày ngày 5/6/1948, Liên Minh Thực dân Pháp – Vatican dựng lên cái gọi là ”Quốc Gia Việt Nam” với ông Bảo Đại làm quốc trưởng để chống lại cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ. Đồng thời, lá cờ vàng ba sọc đỏ trước đó đã được sử dụng làm hiệu kỳ của Triều Đình Huế trong những năm 1889-1916 được tái sử dụng làm cờ hiệu cho cái chính quyền bù nhìn này.
Có ba nguồn dẫn cho sự hình thành lá cờ vàng ba sọc đỏ giai đoạn này.
1- Theo tài liệu của Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, lá cờ vàng ba sọc đỏ là do ông Lê Văn Đệ (họa sĩ, người Ca-tô giáo,) họa kiểu và đệ trình lên ông Bảo Đại ở Hồng Kông vào năm 1948. Dưới đây là bản văn của tài liệu này:
"Cờ vàng ba sọc đỏ được họa sĩ Lê Văn Đệ vẽ lại và đã được trình cho Bảo Đại trong một phiên họp ở Hồng Kông năm 1948. Nó có nền vàng với ba sọc đỏ và hai sọc vàng chen nhau nằm vắt ngang ở giữa, tượng trưng cho quẻ Càn trong Bát Quái, giống như cờ của An Nam trong thời gian từ 1890 đến 1920, có thông tin cho rằng ba sọc đỏ trên lá cờ còn tượng trưng cho dòng máu nhân dân ba miền của Việt Nam. Bề ngang của mỗi sọc đỏ và vàng này bằng nhau và bề ngang chung của năm sọc bằng một phần ba bề ngang chung của lá cờ. Ngày 2 tháng 6, 1948, chính phủ lâm thời Nguyễn Văn Xuân chính thức dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ của Quốc Gia Việt Nam. Lá quốc kỳ vàng ba sọc đỏ sau này tiếp tục là quốc kỳ chính quyền Quốc Gia Việt Nam (1949-1955), và sau đó là quốc kỳ cho suốt thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975)."
2- Trong bài viết Quốc Kỳ của Quốc Gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, ghi nhận là có nguồn tin cho rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ "đã được toàn quyền Đông Dương và Khâm Sứ Huế LeMaitre cùng với một nhóm linh mục, đã cho vẽ ra, trong chiêu bài "Giải Pháp Bảo Đại", để làm lá cờ cho chính phủ "Quốc Gia Việt Nam". Sau đó chính phủ nầy đã được chuẩn thuận bởi Tổng Thống Pháp, Vincint Auriol.
3- Theo sách Tâm Thư, của tác Đỗ Mậu, lá cờ này là do Linh-mục Trần Hữu Thanh họa kiểu. Đỗ Mậu là tướng của nguỵ quyền Saigon.
4.-Trong bài viết “Ai Đã Vẽ Ra Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” tác giả Trường Sơn viết:
“Trong bài của Cụ Tôn Thất Bình có đoạn viết rằng : Năm 1947, ông Trần Điền, cán bộ uy tín của Đảng Đại Việt, Giám Đốc Thông Tin Trung Bộ, đã nhờ Cụ Sa vẽ cho một bức tranh cổ động kêu gọi nhân sĩ tham gia tái thiết Đất Nước..... Cụ Sa đã vẽ một đoàn người hăng hái tiến lên, bước theo sau một người cầm lá Quốc Kỳ. Quốc Kỳ thời Nội Các Trần Trọng Kim là cờ “quẻ LY”.
Lúc vẽ lá Quốc Kỳ này Cụ Tôn Thất Sa khựng lại vì không đồng ý. Cụ bàn với Linh Mục Trần Hữu Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế rằng quẻ LY có gạch giữa bị đứt đoạn là điềm không lành cho Đất Nước. Chữ LY có một nghĩa khác là ly tán. Đó là điềm xui xẻo cho Đất Nước trong khi đang kêu gọi nhân sĩ bỏ chiến khu trở về hợp tác. Cụ đề nghị đổi quẻ LY thành quẻ CÀN, nghĩa là nối lại gạch giữa bị đứt đoạn..... Vua Bảo Đại chấp thuận. Từ giờ phút đó lá cờ vàng ba sọc đỏ trở thành lá Quốc Kỳ của Việt Nam.
Và dù tuy có 4 dẫn chứng để làm sáng tỏ, chủ nhân ý tưởng lá cờ vàng ba sọc đỏ này là của ai đi chăng nữa thì tựu chung cả 4 lý lẽ trên đều bắt đầu bởi Vatican.
Nguồn: Tín Trương/Ở Đây Chúng Ta Nói Về Mọi Thứ
Cờ vàng ba sọc đỏ ở đâu mà có? Cờ vàng ba sọc đỏ ở đâu mà có? Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 5 10, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}