Hồ Chủ Tịch Trả lời hãng tin AFP (Pháp) xung quanh việc thi hành hiệp định Geneve

 "Hỏi: Thưa Chủ tịch, thời hạn do Hiệp định Giơnevơ ấn định cho việc tổ chức tổng tuyển cử tự do trong toàn cõi Việt Nam đã đến, mà cuộc tổng tuyển cử đó lại không thực hiện được. Ai phải chịu trách nhiệm về tình hình này?

Trả lời: Rõ ràng là những giới can thiệp Mỹ và chính quyền thân Mỹ ở miền Nam phải chịu trách nhiệm chính về tình hình này. Nước Pháp là một bên ký Hiệp định cũng có phần trách nhiệm.Hỏi: Chủ tịch có coi Hiệp định Giơnevơ từ nay trở đi là mất hiệu lực không? Trong trường hợp Hiệp định Giơnevơ mất hiệu lực, Chủ tịch nhận thấy việc thống nhất nước Việt Nam có thể thực hiện như thế nào? Trong trường hợp Hiệp định Giơnevơ không mất hiệu lực, Chủ tịch quan niệm việc tiếp tục thi hành những điều khoản của Hiệp định Giơnevơ 1954 như thế nào? Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà định áp dụng những biện pháp gì để thoát khỏi sự bế tắc hiện thời do việc không thi hành những điều khoản chính trị của Hiệp định Giơnevơ gây nên?
Trả lời: Hiệp định Giơnevơ không thể vì một lý do gì mất hiệu lực. Với sự ủng hộ rộng rãi của các chính phủ và nhân dân yếu chuộng hoà bình và dân chủ trên thế giới, toàn thể nhân dân chúng tôi, từ Bắc chí Nam, cương quyết đấu tranh đòi Hiệp định Giơnevơ phải được thi hành đầy đủ.
Hỏi: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có sẵn sàng thừa nhận sự có thể có mặt ở Hà Nội một phái đoàn liên lạc của miền Nam bên cạnh Ủy ban Quốc tế giám sát đình chiến ở Việt Nam không? Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có sẵn sàng tiếp nhận những đại diện của bộ tham mưu quân đội miền Nam vào Ủy ban liên hợp đình chiến trung ương không?
Trả lời: Chúng tôi sẵn sàng trên cơ sở những điều khoản của Hiệp định Giơnevơ.
Hỏi: Có tin đồn ở Hà Nội rằng sẽ có những cuộc trao đổi, tiếp xúc mới về nhân dân hai miền ở Việt Nam. Chủ tịch có thể xác nhận đã có sự thương lượng về việc này giữa Chính phủ của Ngài và Chính phủ Sài Gòn không?
Trả lời: Chính phủ chúng tôi đã nhiều lần đề nghị với chính quyền miền Nam để cho nhân dân được tự do đi lại giữa hai miền.
Đến nay, chúng tôi chưa nhận được trả lời. Hiện thời, không có cuộc thương lượng nào về việc này.
Hỏi: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có định tổ chức một cuộc tuyển cử ở miền Bắc để bầu lại Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do cuộc tuyển cử năm 1946 lập nên không?
Trả lời: Chúng tôi tán thành tổ chức tổng tuyển cử tự do trong toàn quốc, để thực hiện thống nhất nước nhà, theo đúng Hiệp định Giơnevơ.
Hỏi: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có định lập quan hệ ngoại giao với những nước ngoài các nước của khối dân chủ nhân dân không?
Trả lời: Chính sách đối ngoại của chúng tôi là lập quan hệ tốt với tất cả các nước muốn lập quan hệ ngoại giao với chúng tôi trên cơ sở có đi có lại, bình đẳng và tôn trọng năm nguyên tắc chung sống hoà bình."
Báo Nhân dân dẫn lại, số 873, ra ngày 25-7-1956
Ảnh minh họa, không phải chụp cuộc phỏng vấn dẫn trên: Wilfred Burchett (L) interviews President Ho Chi Minh in Hanoi, April 1964.
Chiến tranh Việt Nam tư liệu và sự thật sưu tầm và giới thiệu
Hồ Chủ Tịch Trả lời hãng tin AFP (Pháp) xung quanh việc thi hành hiệp định Geneve Hồ Chủ Tịch Trả lời hãng tin AFP (Pháp) xung quanh việc thi hành hiệp định Geneve Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 5 18, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}