Chán việc đốt cờ nước nhà , người biểu tình ở Myanmar đã đốt luôn cờ ASEAN để phản đối

 Được biết, lý do nhóm người biểu tình này đốt cờ của ASEAN là vì dù Myanmar là một thành viên của ASEAN nhưng cộng đồng ASEAN đã không hề bày tỏ bất cứ thái độ hoặc có động thái nào để phản đối chính quyền quân sự đảo chính, khôi phục lại nền dân chủ tại Myanmar.

Tuy nhiên, cho đến hiện nay ASEAN vẫn đang duy trì các nguyên tắc đó là:


Tại điều 2 Hiến chương ASEAN đã nêu rõ:asean và các quốc gia thành viên hoạt động theo nguyên tắc dưới đây:
Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của các quốc gia thành viên.
Cam kết và chia sẻ trách nhiệm tập thể trong việc thúc đẩy hoà bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực.
Không xâm lược, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hay các hành động khác dưới bất kỳ hình thức nào khác trái với luật pháp quốc tế.
Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
Không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia thành viên.
Tôn trọng quyền của các quốc gia thành viên được quyết định vận mệnh của mình mà không có sự can thiệp và áp đặt từ bên ngoài.
Tăng cường tham vấn về các vấn đề có ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung.
Những nguyên tắc cơ bản trong Hiến chương ÁEAN:
Tuân thủ pháp quyền và các nguyên tắc của nền dân chủ chính phủ hợp hiến.
Tôn trọng quyền tự do cơ bản, thúc đẩy bảo vệ nhân quyền và đẩy mạnh công bằng xã hội.
Đề cao Hiến Chương Liên hợp quốc là luật pháp quốc tế.
Không tham gia vào bất kỳ một chính sách khai hoạt động nào đe dọa đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hay sự ổn định chính trị kinh tế của các quốc gia thành viên.
Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của người dân ASEAN.
Giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong các quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội với bên ngoài.
Tuân thủ các nguyên tắc thương mại đa biên và cơ chế dựa trên luật lệ của asean, nhằm phát triển có hiệu quả các cam kết kinh tế, tiến tới loại bỏ hoàn toàn rào cản đối với liên kết kinh tế khu vực, trong nền kinh tế tự do thị trường thúc đẩy.
Asean hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa phương thức ra quyết định, nguyên tắc trong quan hệ với các đối tác, tiệm tiến và thoải mái với tất cả các bên.

Link Bài viết Gốc : (1) Facebook
Chán việc đốt cờ nước nhà , người biểu tình ở Myanmar đã đốt luôn cờ ASEAN để phản đối Chán việc đốt cờ nước nhà , người biểu tình ở Myanmar đã đốt luôn cờ ASEAN để phản đối Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 6 06, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}