Bác Sĩ TQ: Việt Nam Đã Sản Xuất Nanocovax Hiệu Quả Tuyệt Vời, Nhưng Đừng kì thị Sinovax

 Việt Nam có vắc xin, nhưng tâm trạng rất phức tạp! Trong bài viết, tác giả đã có một bài phân tích rất khách quan, điều hiếm thấy trên các kênh truyền thông trung quốc, trong đó ông đã thông tin tới các độc giả Trung Quốc, những thông tin rất quan trong về Việt Nam, như vắc xin Nanocovax của Việt Nam có kết quả thử nghiệm sơ bộ, đạt hiệu quả bảo vệ cao, hoạt động tiêm vắc xin tại Việt Nam, và thực trạng tâm lý phân biệt đối xử với vắc xin Sinovax của Trung Quốc. 


Theo tác giả thì trong tình hình dịch bệnh hiện tại, việc Việt Nam tiếp cận nhiều loại vắc xin, tự sản xuất vắc xin là điều rất tốt, tuy nhiên cũng đừng bỏ qua vắc xin trung quốc, bởi bất kỳ một loại vắc xin nào vào thời điểm nay cũng đều quan trọng, không một loại vắc xin nào là một thần dược, chống được tất cả các chủng viruts đột biến, chúng chỉ có tác dụng bảo vệ một phần, và tất cả các loại vắc xin, dù tốt hày không, chúng vẫn rất tốt trong việc chống lại diễn biến bệnh nặng.Bác Sĩ TQ: Việt Nam Đã Sản Xuất Nanocovax Hiệu Quả Tuyệt Vời, Nhưng Đừng kì thị Sinovax Bác Sĩ TQ: Việt Nam Đã Sản Xuất Nanocovax Hiệu Quả Tuyệt Vời, Nhưng Đừng kì thị Sinovax Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 8 09, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}