Báo TQ Việt Nam Chuẩn Bị Tiêm Nanocovax Tại Một Số Tỉnh Thành Và Đã Có 40 Quốc Gia Đặt Hàng

 Bộ y tế Việt Nam họp khẩn với Ủy Ban đạo đức quốc gia, về việc cấp phép sử dụng vắc xin nanocovax. Trong bài viết, tác giả đã thông tin đến các độc giả Trung Quốc, những thông tin về cuộc hop của bộ y tế và ủy ban đạo đức việt nam, trong việc xem xét phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho vắc xin nanocovax, trong đó còn tiết lộ, việt nam đã đồng ý cho các địa phương đặt hàng, đồng thời đang lập các đội hỗ chợ, chuẩn bị cho tiêm thử số lượng hạn chế, vắc xin nanocovax tại các tỉnh thành phố. 


Ngoài ra các nguồn tin riêng của Sohu còn tiết lộ, hiện đã có ít nhất 40 quốc gia muôn đặt hàng, hoặc muốn chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin nanocovax, trong đó có ít nhất 5 quốc gia Asean, cùng các quốc gia châu phi, nam mỹ, đông âu, phần lớn là những quốc gia đang phát triển, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung vắc xin nghiêm trọngBáo TQ Việt Nam Chuẩn Bị Tiêm Nanocovax Tại Một Số Tỉnh Thành Và Đã Có 40 Quốc Gia Đặt Hàng Báo TQ Việt Nam Chuẩn Bị Tiêm Nanocovax Tại Một Số Tỉnh Thành Và Đã Có 40 Quốc Gia Đặt Hàng Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 8 11, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}