Hải quân Thái Lan cay đắng vì chọn tàu ngầm Trung Quốc

 Hải quân Thái Lan nói rằng họ muốn mua 3 tàu ngầm tấn công của Trung Quốc để cân bằng ảnh hưởng với 2 tàu ngầm mà Malaysia đang sở hữu. Kế hoạch này cũng nhằm giúp Bangkok vị thế cao hơn trong các cuộc đàm phán sau này liên quan đến vùng phát triển chung (JDA) trên Vịnh Thái Lan. 

Hải quân Thái Lan đề nghị Bộ Ngoại giao nước này gửi phản đối chính thức về vụ việc. Ông Thalerngsak nói rằng hải quân các nước làng giềng thỉnh thoảng coi thường Thái Lan vì biết nước này không có tàu ngầm để bảo vệ vùng dưới mặt nước. 

Hải quân Thái Lan phải lộ ra suy nghĩ chiến lược bí mật này để người dân hiểu tại sao họ muốn có 3 tàu ngầm vào năm 2027, ông Thalerngsak nói.

Sĩ quan này cũng nói rằng theo một học quyết hải quân nổi tiếng, tàu ngầm là vũ khí tấn công chiến lược rất hữu ích vì có thể xâm nhập vào vùng biển của nước khác mà có thể không bị phát hiện.


Hải quân Thái Lan cay đắng vì chọn tàu ngầm Trung Quốc Hải quân Thái Lan cay đắng vì chọn tàu ngầm Trung Quốc Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 9 27, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}