TCT Sông Thu có chức năng, nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa, bảo đảm trang bị kỹ thuật các tàu quân sự cho Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đóng mới, sửa chữa các tàu kinh tế trong nước và xuất khẩu; thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố tràn dầu, làm sạch tàu dầu, xử lý cặn dầu và các dịch vụ kinh tế khác... 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tạo tiền đề phát triển, TCT đẩy mạnh đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, các dây chuyền, trang thiết bị hiện đại phục vụ đóng mới và sửa chữa tàu, chú trọng ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong sản xuất và quản lý doanh nghiệp. Các phần mềm thiết kế tàu hiện đại cũng được TCT đầu tư phục vụ nghiên cứu thiết kế. Bên cạnh đó, TCT chú trọng tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy, công nhân viên, NLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, TCT đẩy mạnh hợp tác với Tập đoàn Damen (Hà Lan) để tiếp thu trình độ, công nghệ đóng mới các loại tàu.